Bestellen

Plaats hier uw bestelling voor de Ons Dagelijks Brood boeken.

Nu tijdelijk, tot en met 31 maart 2022 zijn de boeken gratis verkrijgbaar, slechts tegen betaling van de verzendkosten (na 31 maart kunt u contact opnemen of de actie wordt voortgezet).
De verzendkosten van de boeken bedraagt € 5,00 voor één boek (brievenbus) en 2 tot 6 boeken € 7,00. De verwachte levertijd is binnen acht werkdagen.

Voorwaarden: De boeken mogen niet worden doorverkocht voor een prijs hoger dan de verzendkosten.
Wij verzoeken u de aanschaf te beperken tot één boek per gezin.

Indien u geen gebruik kunt of wilt maken van elektronische betaling via iDEAL en voor buitenlandse rekeninghouders gelieve contact op te nemen per email.

Waardeert u het werk van het IGHGO, overweegt u dan een donatie over te maken om ons werk te steunen. Het IHGO is een ANBI-stichting.

Het bestelformulier

Na bestelling ontvangt u een e-mail ter bevestiging met een link voor de betaling.

De boeken Ons dagelijks brood zijn een uitgave van Stichting IHGO.


Stichting IHGO

info@ihgo.nl
www.ihgo.nl

Postbank NL04 INGB 0003 8898 42
t.n.v. Stichting IHGO, Den Haag

Het IHGO is gerangschikt als instelling van algemeen nut.
Uw giften zijn fiscaal aftrekbaar.
© Copyright 2009-2023 • Stichting IHGO • Postbus 306 • 2501 CH Den Haag • (0174) 785 995 • info@ihgo.nlwww.ihgo.nl