Contact

De boeken Ons dagelijks brood zijn een uitgave van Stichting IHGO.


Stichting IHGO

Postbus 306
2501 CH  Den Haag
(0174) 785 995

info@ihgo.nl
www.ihgo.nl

Postbank 388 98 42
t.n.v. Stichting IHGO, Den Haag

Het IHGO is gerangschikt als instelling van algemeen nut.
Uw giften zijn fiscaal aftrekbaar.
© Copyright 2009-2024 • Stichting IHGO • Postbus 306 • 2501 CH Den Haag • (0174) 785 995 • info@ihgo.nlwww.ihgo.nl